Czołówka

Wielkie podziękowania kierujemy do wszystkich pomocnych dłoni, a szczególnie do...
symthic.com For the weapons data
bblog team For all of your help in the background
alpha/beta testers It was the beginning of something beautiful
fanboys Yes, you spread BBLog around the world
others That I can't tell